Kierownik działu ZZL

Kierownik działu ZZL

Program szkolenia:

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne
Dokumentacja pracownicza i regulaminy wewnętrzne
Czas pracy
Ustanie stosunku pracy i świadectwo pracy
Uprawnienia rodzicielskie
Podróże służbowe
ZFŚŚ
Odpowiedzialność majątkowa, porządkowa i dyscyplinarna pracowników
Systemy wynagradzania pracowników