Kierownik działu finansowego

Kierownik działu finansowego

Program szkolenia:

Podstawy prawa dla menedżerów
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i polityka dywidendy
Prawo podatkowe a prawo bilansowe
Zarządzanie z wykorzystaniem informacji z rachunkowości
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Strategia firmy i zarządzanie strategiczne. Profesjonalny Biznes Plan – tworzenie i zastosowanie
Metody wyceny wartości firmy oraz strategie zarządzania wynikami i wartością
Metody i źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach oraz fundusze UE. Optymalna struktura kapitału jako problem decyzyjny oraz ustalanie kosztu kapitału własnego, obcego i łącznego. Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie jako narzędzie inwestowania i pozyskiwania kapitału – analiza porównawcza
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa: makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna. Analiza finansowa (wskaźnikowa) przedsiębiorstwa: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, produktywność (sprawność działania)