Kierownik biura rachunkowego

Kierownik biura rachunkowego

Program szkolenia:

Podstawy prawa i zarządzania
Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Płace i ZUS
Polityka rachunkowości, plan kont,
Bilans od A do Z
Wynik finansowy od A do Z
Sprawozdanie finansowe – krok po kroku
Rozliczenia w obcych walutach
Leasing, Faktoring i cash flow
MSSF
Kontrola skarbowa i podatkowa
Strategie podatkowe
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Prawo bilansowe a prawo podatkowe