Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

Program szkolenia:

Podstawy prawa i zarządzania
Prawo podatkowe
Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Płace i ZUS
Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
Postępowanie administracyjne
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Analiza podatkowa
Podatki lokalne
Prawo celne i dewizowe
Prawo karno – skarbowe
Podatek tonażowy i akcyzowy
Rozliczenia w obcych walutach
MSSF
Kontrola skarbowa i podatkowa
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Strategie podatkowe
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Prawo bilansowe a prawo podatkowe