Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

Program szkolenia:

Podstawy prawa i zarządzania
Obrót papierami wartościowymi
Ekonomia (DI) lub podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
System finansowy i rynki finansowe
Analiza fundamentalna
Analiza wskaźnikowa
Stopa zwrotu
Wycena wartości firmy
Statystyka i wartość pieniądza w czasie
Metody finansowania przedsiębiorstw i fundusze UE
Struktura i koszt kapitału
Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie
Analiza techniczna
Analiza projektów inwestycyjnych
Analiza projektów inwestycyjnych
Leasing, Faktoring i cash flow
Giełda i transakcje giełdowe
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i pol dywidendy
Matematyka finansowa
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Instrumenty pochodne i ryzyko