Asystent ds. księgowości

Asystent ds. księgowości

Program szkolenia:

Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Polityka rachunkowości, plan kont,
Zasady ewidencji operacji gospodarczych
Bilans od A do Z
Wynik finansowy od A do Z
Sprawozdanie finansowe – krok po kroku
Leasing, Faktoring i cash flow
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Prawo bilansowe a prawo podatkowe