Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Analityk giełdowy i inwestycyjny – Finlaw

Analityk giełdowy i inwestycyjny

Analityk giełdowy i inwestycyjny

Program szkolenia:

Obrót papierami wartościowymi
Ekonomia (DI) lub podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
System finansowy i rynki finansowe
Analiza fundamentalna
Analiza wskaźnikowa
Stopa zwrotu
Wycena wartości firmy
Metody finansowania przedsiębiorstw i fundusze UE
Struktura i koszt kapitału
Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie
Analiza techniczna
Analiza projektów inwestycyjnych
Leasing, Faktoring i cash flow
Giełda i transakcje giełdowe
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i pol dywidendy
Instrumenty pochodne i ryzyko