Analityk giełdowy i inwestycyjny

Analityk giełdowy i inwestycyjny

Program szkolenia:

Obrót papierami wartościowymi
Ekonomia (DI) lub podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
System finansowy i rynki finansowe
Analiza fundamentalna
Analiza wskaźnikowa
Stopa zwrotu
Wycena wartości firmy
Metody finansowania przedsiębiorstw i fundusze UE
Struktura i koszt kapitału
Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie
Analiza techniczna
Analiza projektów inwestycyjnych
Leasing, Faktoring i cash flow
Giełda i transakcje giełdowe
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i pol dywidendy
Instrumenty pochodne i ryzyko