Analityk finansowy

Analityk finansowy

Program szkolenia:

Prawo podatkowe a prawo bilansowe
Zarządzanie z wykorzystaniem informacji z rachunkowości
Analiza techniczna
Metody wyceny wartości firmy oraz strategie zarządzania wynikami i wartością
Analiza projektów inwestycyjnych od podstaw
Metody i źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach oraz fundusze UE. Optymalna struktura kapitału jako problem decyzyjny oraz ustalanie kosztu kapitału własnego, obcego i łącznego. Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie jako narzędzie inwestowania i pozyskiwania kapitału – analiza porównawcza
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa: makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna. Analiza finansowa (wskaźnikowa) przedsiębiorstwa: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, produktywność (sprawność działania)