Spółka osobowa a kapitałowa

Spółka osobowa a kapitałowa

Spółki prawa handlowego:
 SPÓŁKA OSOBOWA A KAPITAŁOWA 
Jak już zostało wspomniane w jednym z poprzednich postów wyróżniamy dwa rodzaje spółek handlowych – osobowe i kapitałowe.
➙ Spółki osobowe – są podmiotami prawa, nie są jednak osobami prawnymi, ale ustawa przyznaje im zdolność prawną.
➙ Spółki kapitałowe – w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną i są one najsilniej uregulowane w prawie.
► Co je dzieli?
Wkłady wspólników musza mieć charakter majątkowy. Świadczenie pracy na rzecz spółki jest w tym wypadku niedozwolone. Ten rodzaj spółek może być utworzony w dowolnym celu – nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka kapitałowa może być utworzona przez jednego wspólnika, natomiast spółka osobowa wymaga obecności co najmniej dwóch. W spółkach osobowych skład zarządzający nie może zostać rozwiązany (oprócz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Rezygnacja jednego ze wspólników oznacza…całkowite rozwiązanie spółki.
Natomiast w spółce kapitałowej liczy się kapitał a nie czynnik osobowy. Skład wspólników może być dowolnie zmieniany.
W spółce osobowej najważniejsi są wspólnicy, w spółce kapitałowej poszczególne organy zajmują się różnymi zakresami (np. zarząd/rada nadzorcza)
► Co je łączy?
Oba rodzaje spółek są zobowiązane do zawiązania umowy w celu osiągnięcia określonego celu i współdziałanie w trakcie dążenia do tego. W głównej mierze współpraca skupia się na wniesieniu wkładu do spółki.

Comments

Leave a comment