Spółka jawna

Spółka jawna

SPÓŁKA JAWNA
Jest to osobowy rodzaj spółki, prowadzący działalność pod własną firmą i nie stanowi innej spółki handlowej. Posiada ułomną osobowość prawną co oznacza, że nie tworzy osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną.
✦ Można ją nieco porównać do spółki cywilnej, natomiast odróżnia je od siebie odpowiedzialność wspólnika oraz obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej jednego ze wspólników.
Spółka nie ma wyznaczonego minimum kapitału zakładowego. Umowa musi być zawarta pisemnie przez wszystkich wspólników.
Ten rodzaj spółki może powstać na dwa sposoby
– jako nowa spółka jawna
– jako przekształcenie ze spółki handlowej lub cywilnej (warunkiem jest spełnienie konkretnej kwoty dochodowej)
* Spółki te mają do dyspozycji swój majątek, na który składa się wniesiony wkład oraz nabyte kwoty.
✦ Co zrobić aby stworzyć taką spółkę?
Należy zawrzeć umowę pisemną między wspólnikami a następnie zgłosić ją do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego .
Wszyscy wspólnicy spółki jawnej mają prawo do reprezentowania spółki. Pozbawienie wspólnika tego prawa może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
► Zalety spółek jawnych:
– brak wymagań kapitałowych
– niskie koszty rejestracji
– dowoloność reprezentowania spółki
– możliwość wyłączenia wspólnika z reprezentacji spółki
► Wady spółki jawnej:
– nie posiada osobowości prawnej
– wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania własnym majątkiem.

Comments

Leave a comment