Spółka cywilna a handlowa

Spółka cywilna a handlowa

Co to jest spółka?
Jest to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie lub statucie. Celem założenia spółki jest przede wszystkim osiągnięcie dochodów poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
Obowiązujące przepisy dzielą spółki na dwie kategorie:
• Spółki prawa cywilnego
• Spółki prawa handlowego
 Spółka cywilna
Można powiedzieć, że jest to umowa o charakterze zobowiązaniowym. Jest to forma współpracy między konkretnymi osobami – wspólnikami.
Założeniem umowy spółki cywilnej jest ścisła współpraca, skupiająca się nie na wymianie dóbr, a na podejmowaniu uzgodnionych wspólnie działań do osiągnięciu celu gospodarczego. Podstawą jej działalności jest kapitał, ale także osobiste wykonywanie przez wspólników pracy na rzecz spółki.
• Każdy ze wspólników ma obowiązek zarejestrować się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Majątek spółki cywilnej stanowi odrębną całość, obejmuje wkłady majątkowe wspólników oraz dochody. Pod względem prawnym jest to majątek wspólny wspólników
✦ Spółka handlowa
Spółki te posiadają osobowość prawną – mogą być podmiotami praw i obowiązków, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – mogą też pozywać i być pozywane. Spółki cywilne nie mają takiej możliwości – wszystkie czynności wówczas odemowane sa przez wspólników i na ich rzecz.
Spółka handlowa działa innych zasadach niż cywilna. Zakres odpowiedzialności spółek handlowych jest inny niż spółek cywilnych. W przypadku spółek osobowych wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki a przy spółkach kapitałowych będzie to osoba prawna.
Spółki handlowe dzielimy na osobowe (jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
✔ Więcej o spółkach osobowych i kapitałowych w kolejnym blogu

Comments

Leave a comment