Rodzaje spółek

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek w Polsce

Podział spółek jest uzależniony od postawy prawnej, która reguluje zasady działania danej spółki.
W tym wypadku można wyróżnić:
• spółki prawa cywilnego
• spółki prawa handlowego
 Spółki prawa cywilnego
Jest to umowa pomiędzy stronami, które chcą osiągnąć wspólny cel gospodarczy.
➙ Nowo powstała spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że umowy zawierane są przez wspólników spółki cywilnej – a nie przez spółkę cywilną.
➙ Podobnie to działa w przypadku wywiązywania się z obowiązków – odpowiadają za to wspólnicy, a nie spółka. W razie niepowodzeń to wspólnicy stają się dłużnikami lub wierzycielami. Majątek należy nie do spółki, a do wspólników.
Zawarcie umowy tej spółki odbywa się w formie pisemnej.
Spółki handlowe działają w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 roku. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych dzielimy je na osobowe i kapitałowe.
 Spółki osobowe
• Spółkę jawną
• Spółkę partnerską
• Spółkę komandytową
• Spółkę komandytowo – akcyjną
 Spółki kapitałowe
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Spółka akcyjna
W następnych wpisach pojawią się opisy i charakterystyka poszczególnych rodzajów spółek!

Comments

Leave a comment