Przesłanki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Przesłanki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Zapraszam do przeczytania cyklu artykułów na temat działalności nierejestrowanej. W pierwszej części – dzisiaj – napiszę o tym w jakich warunkach można prowadzić działalność nierejestrowaną oraz jak osoba prowadząca działalność nierejestrowaną podlega ubezpieczeniom w ZUS, a w kolejnych będę pisała o działalności nierejestrowanej a podatkiem dochodowym i podatkiem VAT.
Otóż z działalnością nierejestrowaną możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy:
  • przychód (kwoty, które są należnie niezależnie od tego czy zostały zapłacone) nie przeprasza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy dana osoba nie wykonywała działalności gospodarczej.
Jeżeli przychód należny w danym miesiącu przekroczy limit to działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia w którym nastąpiło przekroczenie i wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.
Działalność nierejestrowana a ZUS
Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.
W kolejnym wpisie więcej informacji na temat działalności nierejestrowanej a podatku dochodowym i podatku VAT.

Comments

Leave a comment