Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Przerwa pracownicza – Finlaw

Przerwa pracownicza

Przerwa pracownicza

Wyróżniamy kilka rodzajów przerw, które zależą od zakresu wykonywanych przez nas obowiązków.
► Przerwa dla osób pracujących przy komputerze (Art. 7 KP)
Pracownik ma prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy. Jest ona wliczana do czasu pracy. Nie można jej łączyć w jedną dłuższą przerwę, ponieważ jej harmonogram wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
► Przerwa na śniadanie (art. 134 KP)
W Kodeksie Pracy widnieje zapis, mówiący o przysługującej 15- minutowej przerwie dla pracownika, którego czas pracy w danym dniu wynosi minimum 6 godzin.
Jednak osoby, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracują w ciągu dnia mniej niż 6 godzin, nie będą mogły skorzystać z takiej przerwy.
Co ważne, przerwa jest pewnego rodzaju „obowiązkiem” pracownika, z którego nie można zrezygnować na rzecz przyjścia do pracy 15 minut później lub wyjścia 15 minut wcześniej.
► Przerwa dla osób wykonujących pracę uciążliwą (Art. 145 KP)
Pracownik, który pracuje w warunkach szkodliwych lub też uciążliwych ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy – wliczanej do czasu pracy.
► Przerwa dla osób niepełnosprawnych (Art. 17 KP)
Pracownicy z orzeczeniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowej przerwy wynoszącej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
► Przerwa dla kobiet karmiących (Art. 187 KP)
– jeśli czas pracy w danym dniu wynosi od 4 do 6 godzin, wówczas kobietom karmiącym przysługuje przerwa w wymiarze 30 minut
– jeśli czas pracy w danym dniu wynosi więcej niż 6 godzin, wówczas kobietom karmiącym przysługują dwie przerwy w wymiarze 30 minut
► Osoby młodociane (Art. 202 KP)
Osoby pracujące w wieku od 15 do 18 roku życia mają prawo do 30 minutowej przerwy, jeśli pracują więcej niż 4,5 godziny w ciągu jednej doby.
► Bezpłatna przerwa na lunch
Pracodacwa może wprowadzić tak zwaną przerwę na lunch – nie jest ona natomiast wliczana do czasu pracy. Taka przerwa nie przekracza 60 minut i jest wyłącznie dobrą wolą pracodawcy (art. 141 KP)

Comments

Leave a comment