Pracownicze Plany Kapitałowe cz.1

Pracownicze Plany Kapitałowe cz.1

Po cyklu artykułów na temat działalności nierejestrowanej zaczynam kolejny cykl na temat PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Pierwszym zagadnieniem które chciałabym omówić to to, kim jest tak zwany „podmiot zatrudniający”. Podmiot zatrudniający jest bowiem pojęciem szerszym, niż pojęcie pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Za podmiot zatrudniający należy uznać:

 • Pracodawców, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
 • Nakładców,
 • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • Zleceniodawców,
 • Podmioty, w których funkcjonuje rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, będących członkami rad nadzorczych.

Etapy wprowadzania przepisów w życie w zależności od rodzaju podmiotu zatrudniającego:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Wdrażać PPK nie muszą:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 • podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

W kolejnych postach więcej na temat PPK. Zapraszam

Comments

Leave a comment