Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Praca w porze nocnej – Finlaw

Praca w porze nocnej

Praca w porze nocnej

PRACA W PORZE NOCNEJ 
► Kiedy trwa pora nocna?
Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin – między 21:00 a 7:00. Pracodawca może ustalić, w jakich godzinach będzie przypadać u niego pora nocna. Nie musi być ona określona dla wszystkich w ten sam sposób, natomiast muszą one przypadać między 21:00 a 7:00.
► Rekompensata za pracę w porze nocnej
Pracownikom świadczącym prace w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za kazda godzine preacy w porze nocnej. Wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za prace.
❗️Dla pracowników młodocianych (czyli osoby między 15 a 18 rokiem życia), Kodeks pracy ustala sztywne 8 godzin pory nocnej od 22:00 do 6:00. Dla osób, które nie ukończyły 15 lat jest to 20:00 do 6:00. Kodeks pracy zakazuje młodocianym pracy w porze nocnej, więc podane wyżej ramy czasowe to ta część doby, w których nie mogą oni wykonywać pracy.
Kto jeszcze ma zakaz pracy? 
– pracownik w ciąży
– pracownik opiekujący się dzieckiem do 4 roku zycia – chyba że pracownik wyrazi zgodę
– pracownik niepełnosprawny, chyba że jest zatrudniony przy pilnowaniu lub lekarz prowadzący wyraża zgodę
Kara za naruszenie przepisów!
❗️Artykuł 281 pkt 5 Kodeksu pracy mówi jasno, że naruszenie przepisów może skutkować karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000!!!

Comments

Leave a comment