Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Pomoc dla mikroprzedsiębiorców – Finlaw

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców!
Pakiet Tarczy Antykryzysowej oferuje niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzdsiębiorców z możliwością jej umorzenia. Kwota tejże pomocy może wynieść do 5 tys. zł.
Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Mikropożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej np. zapłaty podatków i składek oraz pokrycie kosztów wynajmu lokali. Po ostatnich zmianach w Tarczy Antykryzysowej o pożyczkę ubiegać się mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców będzie wypłacona jednorazowo. Okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje dopiero po trzymiesięcznym okresie karencji. Kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Wniosek o mikropożyczkę należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub przez platformę praca.gov.pl.

Comments

Leave a comment