Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Podatek od reklamy uderzy w media prywatne – Finlaw

Podatek od reklamy uderzy w media prywatne

Podatek od reklamy uderzy w media prywatne

Po raz kolejny okazuje się, że nasz rząd jest w stanie złamać konstytucję. Tym razem chodzi o nowy podatek, którzy rząd zamierza wprowadzić, a mianowicie podatek od reklamy. Podatkiem tym zostaną objęci nadawcy telewizyjni, radiowi, media internetowe oraz prasa i dostawcy usług cyfrowych. Podatkiem od reklamy mają być objęte przychody z reklam, a przecież te są już objęte podatkiem dochodowym CIT. Skoro zatem przychody z reklam są już opodatkowane podatkiem dochodowym CIT, to nałożenie na ten sam przedmiot opodatkowania drugiego podatku, tym razem od reklam, będzie podwójnym opodatkowaniem tego samego przedmiotu opodatkowania, a zatem będzie niezgodne z konstytucją. Czyżby nasz rząd w ogóle nie liczył się z obowiązującym prawem i za wszelką cenę chciał pozyskiwać dochody budżetowe? Oczywiście idea wprowadzenia nowego podatku jest bardzo uzasadniona, ponieważ jak twierdzi rząd dochody pozyskane w ten sposób będą wykorzystane na walkę ze skutkami pandemii covid-19. Tylko, że podatek od reklamy wpłynie na wiele innych czynników, niż tylko zmniejszenie zysków podmiotów, które zostaną nim objęte. Ponieważ instytucje, które mają być objęte podatkiem , aby się utrzymać, będą zmuszone do podwyższenia ceny za reklamę to to z kolei spowoduje, że reklamodawcy podniosą ceny swoich dóbr i usług. To z kolei spowoduje łańcuszek wzrostu cen innych towarów i usług, które są pochodne od tych, które zostały objęte dodatkowym podatkiem i w ten sposób powstanie efekt domina.

Może należałoby sobie w końcu uświadomić, że rząd nie radzi sobie ze skutkami pandemii covid-19 i kompletnie niewłaściwie gospodaruje posiadanymi zasobami. Podwyższanie podatków, albo tym bardziej wprowadzanie nowych jest najgorszym rozwiązaniem jakie można wprowadzić w momencie kryzysu gospodarczego, w którym obecnie się znajdujemy. Tym bardziej, że nowy podatek z założenia jest niekonstytucyjny, gdyż narusza zasadę zakazu podwójnego opodatkowania.

Najgorsze w tym wszystkim wydaje się jednak to, że nowy podatek uderzy przede wszystkim w media prywatne. To właśnie media prywatne utrzymują się przede wszystkim z reklam. Media publiczne bowiem są utrzymywane z pieniędzy publicznych, zatem właśnie z tych podatków, które płacą między innymi media prywatne. Zatem skoro wprowadzony ma zostać dodatkowy, nowy podatek, który obciąży głównie media prywatne to gdzie w czym wszystkim są wolne media?

Comments

Leave a comment