Pandemia a nasze wynagrodzenia

Pandemia a nasze wynagrodzenia

Dzisiaj aktualizacja kilku ważnych informacji dotyczących płac i wpływie pandemii na nasze wynagrodzenia.
  • Pomimo ciężkiej, a wręcz kryzysowej sytuacji spowodowanej koronawirusem, rynek pracy w Polsce ma się całkiem dobrze. Co prawda możemy zaobserwować wzrost stopy bezrobocia, natomiast jest on stosunkowo niewielki.
  • Jak mówią najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – nie ma aktualnie tendencji do obniżania płac dla pracowników. Wręcz przeciwnie – średnie wynagrodzenie stale wzrasta.
  • W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie w listopadzie wyniosło 5484,07 zł brutto. W porównaniu z rokiem poprzednim można zauważyć wzrost o 4,9% (jest to około 255 zł brutto).
  • Jednakże tempo wzrostu średniej płacy i jej dynamika są aktualnie nieco słabsze niż przed pandemią. Na początku roku 2020 zarobki rosły w tempie około 7%, natomiast podczas pierwszej fali COVID-19 wzrost wynagrodzeń wyhamował nawet o 2%.

Comments

Leave a comment