Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Nowy JPK – faktury ze stawką zwolnioną – Finlaw

Nowy JPK – faktury ze stawką zwolnioną

Nowy JPK – faktury ze stawką zwolnioną

Czy faktury ze stawką zwolnioną wykazujemy w JPK?
Odpowiedź na tak skonstruowane pytanie może być zarówno twierdząca, jak i przecząca. Jeżeli bowiem pytanie dotyczy faktury sprzedaży, wówczas należałoby odpowiedzieć, że owszem, musi być ona ujęta w ewidencji sprzedaży. Gdyby jednak okazało się, że sprzedaż została zafiskalizowana w kasie rejestrującej, wówczas faktura nie musiałaby być ujmowana w rejestrze sprzedaży. Z kolei jeżeli pytanie dotyczy faktury zakupu, to odpowiedź jest tylko jedna: taki dokument nie jest ujmowany w rejestrze zakupów podatnika, gdyż w ewidencji zakupów podatnik ujmuje wyłącznie VAT podlegający odliczeniu.
Jak zostało wskazane w części II pkt 6 “Objaśnień co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy”, stanowiących załącznik do rozporządzenia z 15 października 2019 r.,: “Podatnik wykazuje w ewidencji dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w danym okresie rozliczeniowym”.
Podstawa prawna:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Comments

Leave a comment