Nieuzasadnione porzucenie pracy

Nieuzasadnione porzucenie pracy

PORZUCENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKA

• Czy można porzucić pracę bez konsekwencji?
• Jakie będą tego skutki?
W kodeksie pracy jasno uwzględnione jest w jakich przypadkach pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Są to wyłącznie dwa przypadki:
◆ szkodliwy wpływ wykonywanych obowiązków na zdrowie pracownika i brak przeniesienia go przez pracodawcę na inne stanowisko
◆ nastąpienie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika
 Odszkodowanie dla pracodawcy:
Jeżeli żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca a pracownik zrezygnował z pracy bez uzasadnionego powodu, to pracodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.
Wysokość odszkodowania to kwota, jaką pracownik zarobiłby podczas okresu wypowiedzenia.
* W przypadku umowy na czas określony odszkodowanie wyniesie tyle ile wynagrodzenie za czas, do którego miała trwać umowa.
❗️Art. 119 Kodeksu pracy
„Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.”
Zanim pracownik zdecyduje się porzucić pracę warto, aby dobrze to przemyślał. Dobrym kompromisem będzie porozumienie się z pracodawca i rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem obu stron.

Comments

Leave a comment