Nie każdy firmowy wydatek jest kosztem podatkowym

Nie każdy firmowy wydatek jest kosztem podatkowym

Firma – jako osoba prawna, zamierza zorganizować imprezę okolicznościową, w której oprócz pracowników będą uczestniczyć również kontrahenci oraz inni goście związani z firmą. Czy wydatki na organizację tego spotkania, w części przypadającej na gości, będą podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych?

Jak każde spotkanie tego typu, wiąże się z nim ponoszenie określonych wydatków. Jednak nie wszystkie i nie zawsze można rozliczyć w kosztach podatkowych. Fiskus odmawia przedsiębiorcom prawa do rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków związanych z uczestnictwem w imprezie integracyjnej zaproszonych kontrahentów. W jego opinii dominującym celem ich ponoszenia jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, w związku z tym koszty te mają charakter reprezentacyjny. Chociaż takie działania mają na celu rozbudowanie relacji z klientami i rozszerzenie działalności, tworząc korzystne warunki współpracy, wydatki te fiskus nakazuje wyłączyć z kosztów podatkowych.

Comments

Leave a comment