Nagana dla pracownika

Nagana dla pracownika

Nagana dla pracownika – za co, kiedy i na jak długo?

Jak wynika z Kodeksu pracy osoby zatrudniające się mają wiele praw. Jednakże są również zobowiązani wykonywać swoje obowiązki, których muszą przestrzegać. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad? Czy niezdyscyplinowanie pracowników grozi naganą?
Nagana w pracy może zostać udzielona jeśli pracownik narusza przepisy BHP lub nie przestrzega ustalonej organizacji pracy.
KARA A PRZYPADEK
Myślenie, że „pracodawca nie może mnie ukarać bo chroni mnie prawo” jest błędne. Prawo pracy zawiera w swojej treści określa zarówno prawa, jak i obowiązki.
Pracodawca może zastosować:
• Karę upomnienia
• Karę nagany
• Karę pieniężną
JAKIE WARUNKI ZOBOWIĄZANY JEST SPEŁNIĆ PRACODAWCA?
Jeżeli pracodawca chce ukarać pracownika karą nagany, musi również zrobić to w określony sposób a mianowicie:
• musi zostać to udokumentowane w formie pisemnej
• gdy pracodawca dowie się o zaistniałej sytuacji ma 14 dni na udzielenie nagany
• gdy pracodawca nie dowie się o zaistniałej sytuacji, to sprawa po 3 miesiącach przedawnia się i pracodawca nie może już nałożyć kary
NAGANA A WPISY DO AKT 
Nagana w pracy musi zostać nadana w formie pisemnej. Należy taki dokument przechowywać w aktach osobowych pracownika. Taka informacja nie zostaje w aktach pracownika na zawsze. Kodeks pracy w art. 113 ukazuje, że: Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
Pracodawca ma prawo uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu w zależności od okoliczności.
ODWOŁANIE OD DECYZJI SZEFA 
Pracownik ma prawo złożyć u pracodawcy pisemne odwołanie od decyzji nałożenia na niego kary. Musi to jednak zrobić w ciągu 7 dni od dnia nałożenia kary. Pracodawca za to, musi odpowiedzieć na odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jednak odrzucenie sprzeciwu musi zostać uargumentowane!
* Jeżeli pracodawca nie odpowie na odwołanie pracownika wówczas karę uważa się za niebyłą.

Comments

Leave a comment