Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Metoda kasowa – kiedy ją stosować? – Finlaw

Metoda kasowa – kiedy ją stosować?

Metoda kasowa – kiedy ją stosować?

Metoda kasowa, inaczej nazywana uproszczoną polega na ujmowaniu kosztów w momencie kiedy wiążą się z nimi przepływy pieniężne. Z tej metody mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika, czyli Ci których wartość sprzedaży nie przekracza 1.200.000 €.
Obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez małego podatnika towarów i świadczenia usług powstaje:
● z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
● z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towarów lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług oraz przedmiotu innego niż na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
Metoda kasowa
● Metoda kasowa jest wybierana dobrowolnie. Po wybraniu tej metody na fakturach przedsiębiorca musi zaznaczyć, że rozlicza się właśnie tą metodą.
● Podatnik chcący skorzystać z metody kasowej powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym zamierza się tą metodą rozliczać.
● Metoda kasowa wiąże podatnika przez kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. W tym terminie podatnik nie może skutecznie zrezygnować z tej metody i rozliczać się na zasadach ogólnych.
● Rezygnację z tej metody można dokonać na koniec kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.
● Wybierając metodę kasową, automatycznie zawsze decydujemy się na rozliczanie kwartalne.

Comments

Leave a comment