Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Dwie umowy o pracę równocześnie? – Finlaw

Dwie umowy o pracę równocześnie?

Dwie umowy o pracę równocześnie?

Czy pracownik może mieć równocześnie dwie umowy o pracę?

 Tak, żadne obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi posiadania dwóch umów o pracę. Ponadto, nie ma również informacji o maksymalnej dozwolonej liczbie takich umów. Nie ma także wymogu informowania o tym swojego pracodawcy. Jedyną sytuacją, która uniemożliwia posiadania drugiej umowy o pracę jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.
Coraz więcej pracowników chętnie podejmuje się więcej niż jednej umowy o pracę. Można wykonywać pracę zarówno dla jednego pracodawcy, jak i dla dwóch niezależnych od siebie pracodawców.
Pracownik może podpisać dwie umowy o pracę jeśli rodzaj wykonywanej pracy i zakres obowiązków będzie inny niż przy pierwszej umowie. W innym razie mielibyśmy do czynienia z ponad wymiarowym czasem pracy, czyli krótko mówiąc z nadgodzinami.
Jeśli pracodawca zatrudnia osobę na podstawie dwóch umów o pracę, musi mieć na uwadze odpowiednie przerwy w świadczeniu obowiązków przez pracownika.
Pracodawca rozlicza czas pracy dla każdego ze stosunków pracy oddzielnie, każde wynagrodzenie podlega odrębnej ochronie. Z każdego stosunku pracy osoba zatrudniona ma prawo do różnego rodzaju urlopów.
ZUS
Jeżeli pracownik świadczy pracę na więcej niż jeden etat wówczas odprowadzane są składki od całego otrzymanego przychodu. Z każdego stosunku pracy, niezależnie od ilości zakładów pracy, przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Kwota zmniejszająca podatek może być uwzględniona raz w miesiącu.

Comments

Leave a comment