Duży skok inflacji

Duży skok inflacji

Skok inflacji – największy od dekady!
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku wzrosły o 2,7%. W porównaniu z grudniem jest to wzrost aż o 1,2% i jest to największa zmiana miesięczna od 10 lat.
Na noworoczny wzrost cen wpłynęły zmiany administracyjne. W życie weszła m.in. opłata mocowa, podatek cukrowy, podatek od sprzedaży detalicznej. Wzrosła również płaca minimalna

Comments

Leave a comment