Duży przedsiębiorca?

Duży przedsiębiorca?

STATUS DUZEGO PRZEDSIĘBIORCY 👔
► Komu przysługuje?
► Do czego zobowiązuje?
Status dużego przedsiębiorcy to określenie dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników, przekraczających 50 milionów euro w rocznym obrocie.
Duży przedsiębiorca może zatrudniać mniej niż 250 pracowników? Może, ale wówczas suma bilansowa przedsiębiorcy musi przekraczać równowartość 43 milionów euro w złotych polskich lub łączny roczny obrót przekracza równowartość 50 milionów euro w złotówkach polskich.
✓ Konsekwencje statusu?
Owszem. Istnieje pewne ograniczenie dotyczące swobody przy ustalaniu terminów zapłaty. Termin nie może to być dłuższy niż 60 dni. Takie reguły mają przeciwdziałać zatorom płatniczym.
Ogólnie rzecz ujmując dużym przedsiębiorcom jest każdy inny niż mikro, mały czy średni.
✓ WAŻNE!
Od 1 stycznie 2021 roku duży przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanym statusie. Najlepiej, aby zrobił to jeszcze przed nawiązaniem współpracy.
Takowy przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie w taki sam sposób, w jaki zawarta jest umowa współpracy. Brak przestrzegania tej zasady może zostać ukarane i obarczone grzywną w wysokości nawet do 5 tysięcy zł.
Nie ma jednoznacznego wzoru takiego oświadczenia, natomiast istotny jest sam fakt poinformowania drugiej strony.

Comments

Leave a comment