Dress code w pracy

Dress code w pracy

Dress code w pracy 👔
  • Jaki powinien być?
  • Czy trzeba go przestrzegać?
Kodeks pracy w artykule 104 jasno mówi o tym, że zleceniodawca ma prawo do określenia stroju, który będzie obowiązywać pracownika w miejscu pracy. Wszelkie regulacje dotyczące ubioru pracowniczego zawarte są w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy.
Pracodawca ma prawo do egzekwowania nieprawidłowego ubioru pracownika np. poprzez obniżenie premii uznaniowej lub udzielenie upomnienia bądź nagany. W sytuacji, gdy strój pracownika będzie niestosowny i będzie zagrażał wizerunkowi firmy pracodawca może nawet dokonać zwolnienia z pracy.
O obowiązującym stroju pracownik powinien być poinformowany jeszcze przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem pracy.
Strój pracowniczy ma duży wpływ na postrzeganie wizerunku firmy przez klientów. Jest jedną z wizytówek firmy i świadczy o profesjonalizmie. Oczywiście dress code musi być dostosowany do rodzaju pracy oraz zajmowanego stanowiska. Nie wszyscy pracownicy jednej firmy muszą być ubrani w ten sam sposób, natomiast dobrze, aby był zachowany jakiś wspólny mianownik np. w postaci kolorystyki czy kroju.

Comments

Leave a comment