Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Dorabiasz do emerytury lub renty? Oto limity – Finlaw

Dorabiasz do emerytury lub renty? Oto limity

Dorabiasz do emerytury lub renty? Oto limity

Od 1 września 2020 roku zmieniły się limity przychodów, po przekroczeniu których ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy wcześniejszego świadczenia emerytalnego.
Przejście na emeryturę nie oznacza zakazu dalszej pracy na etacie czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mają możliwość dorobienia sobie do przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia bez żadnych limitów. Inaczej jest w przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę – ich obowiązują pewne ograniczenia.
W przypadku przychodu z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. umowa o pracę), który przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września 6 531,90 zł), ZUS ma obowiązek zawiesić świadczenie w postaci renty lub wcześniejszej emerytury.
Jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista uzyska przychód większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września 3 517,20 zł), ale nie wyższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września 6 531,90 zł), wtedy następuje zmniejszenie pobieranego świadczenia o kwotę:
• 620,37 zł, jeśli świadczeniobiorca otrzymuje wcześniejszą emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 465,31 zł, jeśli świadczeniobiorca otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 527,35 zł, jeśli świadczeniobiorca otrzymuje rentę rodzinną i jest jedyną osobą do niej uprawnioną.
Ograniczenia zarobkowe nie dotyczą świadczeniobiorców pobierających:
• rentę dla inwalidów wojennych / inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
• rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
• emeryturę i osiągających więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
• rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od pobieranej przez nich emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Comments

Leave a comment