Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności cz.3

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności cz.3

Fundusze Europejskie
Tym razem trochę o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Taki rodzaj dofinansowania pozwala krajom członkowskim UE na rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem.
 Dofinansowanie z funduszy unijnych – wymagania
Dotacje na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób
– bezrobotnych i nie uczących się.
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są kierowane dla osób:
• Bezrobotnych na stałe
• Powyżej 45 roku życia
• Z niskim wykształceniem
• Niepełnosprawnych
❗️Zasada jest taka, że każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie lub dotację, powinna mieć wkład własny. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju planowanego projektu.
Ile wynosi dotacja?
Wartość projektu nie może być mniejsza niż 20 tysięcy złotych ani większa niż 1 mln zł. Projekt jest dofinansowany maksymalnie w 85%, a pozostałe 15% to wspomniany wcześniej wkład własny.
• Co powinien zawierać wniosek?
• Tytuł i opis projektu
• Dobrze opracowany biznesplan
• Ramy czasowe projektu
• Harmonogram planowanych działań
• Teren działalności
• Dane założyciela
• Kosztorysy i źródła dofinansowania
• Analiza finansowa, ekonomiczna oraz konkurencyjna
• Ocena ryzyka
Tak jak w przypadku poprzednich rodzajów dofinansowania, liczy się dobrze opracowany biznesplan. Powinien być szczegółowy i zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedsięwzięcia.
Trzeba również wybrać odpowiedni program dofinansowania – krajowy lub regionalny. Należy wypełnić stosowny formularz, który będzie dostępny na stronie wybranego programu.
• Proces decyzyjny
Czas na oczekiwanie na decyzję to od 1 do 3 miesięcy. Na początku zostanie sprawdzone czy wszystkie wymagania są spełnione, jeżeli ten etap wypadnie pomyślnie to dochodzi do oceny merytorycznej – ocena na podstawie “karty oceny wniosku”. Kolejnym etapem jest rozmowa z doradcą zawodowym, która również zostanie poddana ocenie. Po ukoczńeniu wszystkich tych kroków zostanie wydana ostateczna decyzja. W przypadku decyzji pozytywnej – zostanie podpisana umowa. Ostatecznie trzeba będzie jeszcze złożyć wniosek o wypłatę środków.

Comments

Leave a comment