Dodatek covidowy dla medyków

Dodatek covidowy dla medyków

Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel.
Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie w formie ponadprogramowego świadczenia pieniężnego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. Ponadto wysokość dodatku została podwojona.
Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%.
Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
Do tej pory dodatkowe wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego (placówki te muszą być wpisane do wykazu prowadzonego przez dyrektorów oddziałów NFZ wspólnie z wojewodami), które:
• wykonują zawód medyczny,
• uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
• mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
*(kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie).
Od 1 listopada dodatek przysługuje także osobom wykonującym:
• zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
• czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.
Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.
Ile wynosi dodatkowe wynagrodzenie?
Od 1 listopada dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.
Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?
Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia do placówek medycznych.

Comments

Leave a comment