Czy mandat prezesa podlega rozliczeniu w kosztach podatkowych spółki?

Czy mandat prezesa podlega rozliczeniu w kosztach podatkowych spółki?

Znaczna grupa przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej korzysta z pojazdów firmowych oraz prywatnych. W dzisiejszych czasach chcemy działać bardzo szybko, a z tym wiążą się również mandaty za przekroczenie prędkości. Czy zapłacone mandaty mogą być kosztem podatkowym?

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą dokonują szeregu różnorodnych wydatków. Jednak nie każdy taki wydatek może stanowić koszt podatkowy. Takowymi kosztami mogą być wyłącznie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z osiąganymi przychodami. Kierujący pojazdami zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Bez znaczenia jest fakt, czy kierują nimi wykonując obowiązki służbowe czy przemieszczają się w celach prywatnych. Zatem jednoznacznie należy stwierdzić, że mandaty za nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

To samo dotyczy ewentualnych kosztów egzekucji mandatów w postaci opłat manipulacyjnych czy prowizji bankowych za ściągnięcie kwoty z konta firmy oraz różnic kursowych od mandatu w obcej walucie. Nie istnieją okoliczności, w których można przyjąć, że łamanie przepisów drogowych było celowe i usprawiedliwione.

Comments

Leave a comment