CEIDG – Co warto wiedzieć?

CEIDG – Co warto wiedzieć?

CEIDG – co trzeba wiedzieć? 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie kraju. Zawarte informacje ukazują nie tylko przedsiębiorstwa aktualnie działające, ale również te, które zawiesiły swoją działalność.
System pozwala na założenie firmy nie wychodząc z domu. Wszelkie czynności wykonywane w serwisie są bezpłatne. Aby założyć konto wystarczy skorzystać z Profilu Zaufanego lub z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ewentualnie dla tych, którzy preferują tradycyjne metody można po prostu udać się do urzędu gminy w celu założenia wspomnianego Profilu Zaufanego.
Co tam znajdziemy?
– imię i nazwisko przedsiębiorcy
– numer PESEL przedsiębiorcy
– pełna nazwa firmy
– numer REGON i NIP
– obywatelstwo
– adres wykonywania działalności gospodarczej
– rodzaj wykonywanej działalności (PKD)
– datę uruchomienia działalności gospodarczej
– ewentualną datę zawieszenia/wznowienia/zakończenia, a także upadku i wykreślenia z rejestru
Podane informacje pozwalają na odnalezienie szczegółów na temat firmy – zarówno tych archiwalnych, jak i bieżących.
Rejestracja
– Wniosek do CEIDG może być złożony na trzy sposoby -elektronicznie poprzez stronę, udając się do urzędu gminy lub wysyłając list polecony wraz z potwierdzeniem nadania. Rejestracja firmy w systemie jest całkowicie darmowa.

Comments

Leave a comment