Kadry i płace

Wypowiedzenie umowy a praca zdalna

Pandemia Covid-19 spowodowała, że w wielu miejscach pracy, w przypadku pracowników biurowych, praca zdalna stała się nierzadkim zjawiskiem. Przepisy tzw. tarcz antykryzysowych umożliwiły pracodawcy wprowadzenie formalnie trybu pracy zdalnej. W trybie pracy na odległość pracownik może pojawiać się w biurze – siedzibie pracodawcy np. raz, dwa razy w tygodniu, ale może też świadczyć pracę wyłącznie […]

Umowa zlecenie – wszystko co warto wiedzieć

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. Jednak pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych jest zobowiązany do zapewnienia właściwej ochrony zleceniobiorcom. Rodzaj umowy […]

Zaległy urlop za 2019 rok

Wrzesień miesiącem udzielenia zaległego urlopu za rok 2019! Choć celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego powinien być udzielany na bieżąco, zdarza się że pracodawca lub pracownik z pewnych względów nie jest w stanie udzielić lub wybrać urlopu w bieżącym roku kalendarzowym. Ponieważ przysługuje on w określonym wymiarze w każdym roku kalendarzowym, pierwszym […]