Biznes

Motywacja

Zadziwiające jest dla mnie to, jak wiele osób spotykam, które nie wykorzystują swoich możliwości. Właściwie to zaobserwowałam ostatnio takie dwie skrajności. Jedna grupa ludzi w ogóle nie wykorzystuje swoich naturalnych predyspozycji i druga grupa, którą nic nie jest w stanie powstrzymać, jak tylko wpadnie na jakiś pomysł, nawet jeżeli nie do końca ma predyspozycje, aby […]

Kreatywne inwestowanie

Kreatywne inwestowanie… Proces inwestowania jest pewnego rodzaju sztuką – sztuką rozsądku i podejmowania słusznych decyzji. Podobno w inwestowaniu, to co jest wygodne, rzadko jest opłacalne. Czy w takim razie warto pójść na łatwiznę, powielając znane schematy działania, czy może jednak lepiej zrobić coś nieoczekiwanego. To powinno zależeć od ilości nabytej przez nas wiedzy i etapu […]

Wzrost wynagrodzeń a inflacja

Czy wzrost wynagrodzeń spowoduje wzrost cen towarów i usług, czyli czy czeka nas inflacja Na początek kilka danych statystycznych We wrześniu 2020r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z wrześniem 2019r. wzrosły o 3,2 %. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rok 2020 był wyjątkowy ze względu na pandemię, zatem wskaźniki makroekonomiczne są z […]

Blog jako pomysł na biznes

Czy warto traktować bloga jako sposób na biznes? Wbrew wielu skrajnie różnym opiniom na ten temat mi się wydaje, że jest po wielokrotnej analizie argumentów za i przeciw więc jest tych za, ale podstawowym czynnikiem jest w tym przypadku to, dla kogo ten sposób zarabiania, albo próby zarabiania jest właściwy. Ja po kilku latach swojej […]

Zakupoholizm

Dziś kilka słów na temat zakupoholizmu. Piszę o tym dlatego, że jak każdy nałóg ma on konsekwencje nie tylko zdrowotne, ale i finansowe. Ponadto chciałam się podzielić trochę doświadczeniami własnymi, a trochę wiedzą zdobytą podczas rozmów z osobami uzależnionymi. Zakupoholizm to zjawisko, które nadal jeszcze nie jest poważnie traktowane, a przynajmniej nie tak, jak inne […]

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Pomoc dla mikroprzedsiębiorców! Pakiet Tarczy Antykryzysowej oferuje niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzdsiębiorców z możliwością jej umorzenia. Kwota tejże pomocy może wynieść do 5 tys. zł. Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Mikropożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej np. zapłaty podatków i składek oraz pokrycie kosztów […]

Spółki komandytowe podatnikami CIT?

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów. Szacuje się, że zmiana przyniesie budżetowi państwa ok. 2 mld zł w pierwszym roku obowiązywania. „Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […]

Błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone, ale jeszcze nie zatwierdzone. Jeżeli jednostka sporządziła roczne sprawozdanie finansowe, ale jeszcze go nie zatwierdziła, to w sytuacji kiedy otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów […]

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) Prowadzenie działalności gospodarczej nie musi trwać nieprzerwanie. Czasami zdarza się, że nie przynosi ona oczekiwanych dochodów i dlatego chcemy zdecydować się na jej zawieszenie. Część przedsiębiorców zawiesza działalność z powodu złego stanu zdrowia, planowanego wyjazdu z kraju na dłuższy czas lub kiedy firma funkcjonuje sezonowo. […]