Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce

► W zeszłym miesiącu wskaźnik bezrobocia w Polsce wyniósł 3,1% i tym samym jesteśmy krajem z najniższą stopą bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 10 tysięcy!
Spada także bezrobocie wśród osób, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (12,6%).
► W państwach takich jak Czechy czy Holandia również odnotowano niską stopę bezrobocia. Z kolei najgorsze wyniki ma Hiszpania, ponieważ tam zanotowano stopę bezrobocia na poziomie 15,4%.
► W porównaniu z marcem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 165 tysięcy w całej UE i o 134 tysięcy w strefie euro. W porównaniu z kwietniem zeszłego roku bezrobocie wzrosło o 1,406 mln osób w UE i o 1,275 mln w strefie euro.

Comments

Leave a comment