Wzrost płacy minimalnej od nowego roku

Wzrost płacy minimalnej od nowego roku

Płaca minimalna wzrośnie?

  •  Rząd przyjął propozycję podniesienia stawki minimalnej od nowego roku. Płaca ta miałaby wzrosnąć o 200 złotych – z 2800 zł brutto do 3000 zł brutto co daje wzrost o 7,1%
  • Oprócz tego wzrosnąć ma także stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych z poziomu 18,30 zł do 19,60 zł.
Taką propozycję minister rozwoju, pracy i technologii przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Comments

Leave a comment