Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności cz.1

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności cz.1

URZĄD PRACY

Dziś trochę o dofinansowaniu dla przyszłych przedsiębiorców. Rodzajów pomocy dla osób chętnych założyć biznes jest kilka. Pierwszym z nich jest dofinansowanie z Urzędu Pracy.
Jest to jedna z podstawowych i często wybieranych możliwości. Na przestrzeni ostatnich lat procedury zostały nieco uproszczone, co z pewnością jest korzystne dla przedsiębiorców.
Jednak niezależnie od rodzaju dotacji, osoba ubiegająca się musi spełniać pewne wymagania. Jak jest w tym przypadku?
 Dofinansowanie z PUP – wymagania
• status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP
• brak aktywności dzialałalności w okresie 12 miesiecy przed złożeniem wniosku
• nieprzerwanie stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez PUP
• niekaralność w okresie 24 miesięcy przez złożeniem wniosku
• brak wcześniejszego wsparcia z Funduszu Pracy lub innych dotacji
• brak zaległości w ZUS
• brak długu w bankach (z wyjątkiem sytuacji, gdzie są spłacane zgodnie z ustaleniami)
Aby otrzymać odpowiednią dotację, osoba musi złożyć kompletny, odpowiednio wypełniony wniosek, który zawiera dobrze opracowany biznes plan.
Ile wynosi dotacja?
Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej. Jednakże każdy Urząd Pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji. Ostateczna kwota będzie uzależniona od kosztorysu i opracowanego wcześniej biznesplanu. Co więcej, otrzymaną kwotę można przeznaczyć na określone czynności. Zazwyczaj zalicza się do tego zakupy sprzętów, maszyn, oprogramowania, reklamę.

Comments

Leave a comment