Program szkolenia

1. Zasady nawiązywania stosunku pracy według aktualnych przepisów 

2. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania według przepisów od 2017 roku 

 • kto ma obowiązek tworzenia
 • zasady tworzenia 
 • omówienie najważniejszych zapisów 

3. Zasady rozwiązywania stosunku

 • zmiany dotyczące okresów wypowiedzeń 
 • konsekwencje zmian dotyczące okresów wypowiedzeń 
 • nowe okresy na odwołanie do sądu od rozwiązania umowy za lub bez wypowiedzenia 

4. Świadectwa pracy - zmiany zasad wystawiania świadectw pracy 

5. Czas pracy dla pracowników i zleceniobiorców 

 • obowiązek ewidencjonowania czasu pracy dla zleceniobiorców - analiza możliwości 
 • czas pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę - omówienie najważniejszych aspektów i regulacji 

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany od 2017 roku 

 • nowa podstawa do ustalania odpisu podstawowego 
 • zwiększenie limitu pracowników od których istnieje obowiązek tworzenia funduszu 

7. Minimalne wynagrodzenie za pracę i konsekwencje z niego wynikające 

 • dla pracowników
 • dla zleceniobiorców