Program szkolenia 

 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług
 • Cechy podatku VAT
 • Jak działa podatek od towarów i usług?
 • Wpływ formy prawnej na powstanie obowiązku opodatkowania
 • Analiza podstawowych pojęć związanych z podatkiem VAT
 1. Analiza źródeł prawa regulujących funkcjonowanie podatku VAT
 • na terenie Polski
 • na terenie Unii Europejskiej
 • analiza i stosowanie przepisów ogólnych
 • praktyka stosowania interpretacji indywidualnych i orzecznictwa
 1. Elementy konstrukcji podatku od towarów i usług  
 • VAT należny
 • VAT naliczony
 • Podatnik VAT
 1. Rejestracja do podatku VAT
 • kim jest przedstawiciel podatkowy i pełnomocnik podatkowy?
 • kiedy powstaje obowiązek rejestracji do VAT?
 • podatnicy, którzy nie muszą rejestrować się do podatku VAT
 • obowiązek aktualizacji danych
 • analiza kontrahenta jako podatnika VAT
 • określenie właściwego urzędu skarbowego do rozliczeń podatku od towarów i usług
 1. Zasady ustalania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania
 • Kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego
 • W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania – czyli co stanowi i co nie stanowi podstawy opodatkowania i w jakim momencie
 • Zasady korygowania podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w przypadku rozliczeń w walutach obcych
 1. Stawki VAT
 • Analiza aktualnie obowiązujących stawek VAT
 • Metody przyporządkowania konkretnego towaru lub usługi do odpowiedniej stawki VAT
 • Zasady stosowania stawek obniżonych
 1. Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia z VAT
 • Zasady korzystania ze zwolnień podatkowych
 • Limity zwolnienia
 • Możliwości stosowania zwolnień przez mikro i małe przedsiębiorstwa
 • Wyjątku, do których nie mogą być zastosowane zwolnienia
 1. Deklaracje VAT i pozostała dokumentacja podatkowa
 • zasady prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • deklaracje podatkowe
 • terminy składania deklaracji i terminy zapłaty podatku
 • zasady dotyczące przechowywania dokumentacji
 1. Faktura, kasa fiskalna – czyli podatek VAT od strony technicznej
 • Przepisy regulujące zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem określania podatku VAT
 • Przepisy dotyczące funkcjonowania kas fiskalnych z uwzględnieniem zasad dotyczących podatku VAT
 • Omówienie technicznych aspektów dotyczących VAT na fakturach i kasie fiskalnej
 • Zasady korygowania podatku na fakturze i kasie fiskalnej

 10. Odliczanie podatku VAT

 • Zasady dotyczące stosowania odliczeń (terminy, warunki)
 • Dokumenty niezbędne do stosowania odliczeń
 • Analiza odliczeń od używania samochodów – w różnych wariantach

 11. Proporcjonalne obliczanie podatku przy działalności mieszanej

 • Ustalanie częściowego odliczenia w przypadku stosowania działalności opodatkowanej i zwolnionej
 • Ustalanie współczynnika proporcji
 • Korekta podatku

 12. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego

 • Zasady występowania o zwrot podatku?
 • Ustawowe terminy zwrotu i możliwości przyśpieszenia
 • Konsekwencje zwrotu podatku
 • Niezbędna dokumentacja
 • Zabezpieczenie majątkowe

13. Podatek od towarów i usług z wykorzystaniem metody kasowej

 • Zasady stosowania metody kasowej
 • Konsekwencje stosowania metody kasowej dla podatnika i jego kontrahenta
 • Wady metody kasowej

14. Zasady obrotu towarami wrażliwymi pod katem podatku VAT

 • Zasada odwróconego obciążenia podatkowego
 • Deklaracje podatkowe i pozostałe obowiązki informacyjne
 • Konsekwencje nie stosowania procedury i kupującego i sprzedającego

 15. Analiza procedury VAT marża

 • Zasady stosowania procedury
 • Wykaz towarów dla których można zastosować procedurę VAT marża
 • Wady i zalety stosowania procedury VAT marża

 16. VAT UE

 • Kto ma obowiązek rejestracji VAT UE
 • Terminy i procedura dokonywania zgłoszenia
 • zasady wypełniania i korygowania deklaracji
 • zasady rozliczania podatku

 17. WDT i WNT– czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

 • Podstawowe pojęcia
 • Dobrowolne i obowiązkowe rozliczenie WDT i WNT
 • Stawka podatku VAT dla WDT i WNT
 • Możliwości stosowania stawki obniżonej
 • Obliczenie VAT dla WNT

18. Ulga za złe długi

 • Podstawowej pojęcia i analiza nieściągalnych należności
 • Warunki stosowania ulgi
 • Procedury obowiązujące wierzycieli i dłużników
 • Ewidencja ulgi w deklaracji VAT