Czas pracy - warsztaty praktyczne
Czas trwania: 8h 
Cena: 500zł brutto 

Zatrudnianie cudzoziemców 
Czas trwania: 8h
Cena: 700zł brutto 

Zasiłki, wynagrodzenia i inne świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Czas trwania: 8h
Cena: 500zł brutto

Rozwiązywanie stosunku pracy i świadectwa pracy 
Czas trwania: 8h
Cena: 500zł brutto 

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza 
Czas trwania: 12h 
Cena: 1.000zł 

Stusunek pracy i umowy cylwilnoprawne 
Czas trwania: 8h 
Cena: 600zł brutto

Wynagrodzenia od A do Z 
Czas trwania: 24h
Cena: 1.300zł brutto

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Czas trwania: 6h 
Cena: 500zł brutto 

Ocena okresowa pracowników
Czas trwania: 8h
Cena: 500zł brutto 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce 
Czas trwania: 8h
Cena: 600zł