Analiza finansowa - warsztaty praktyczne 
Czas trwania: 16h 
Cena: 1000zł brutto 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Czas trwania: 16h
Cena: 1.200zł brutto  

Zarządzanie płynnością finansową
Czas trwania: 8h
Cena: 500zł brutto 

Przedsiębiorstwo w obliczu kryzysu
Czas trwania: 8h 
Cena: 600zł brutto 

Cash flow w praktyce 
Czas trwania: 6h
Cena: 500zł brutti 

Decyzje inwestycyjne i analiza ryzyka
Czas trwania: 16h
Cena: 1.200zł brutto 
Metody pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie
Czas trwania szkolenia: 8h  
Cena: 600zł brutto 

Controlling i budżetowanie
Czas trwania: 16h 
Cena: 1.200zł brutto  

Wycena przedsiębiorstw - warsztaty praktyczne

Czas trwania: 16h
Cena: 1.300zł brutto 

Sprawozdawczość finansowa dla analityków 
Czas trwania: 12h
Cena: 1.200zł brutto