Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób, które zatrudnione są w komórkach kadrowo - płacowych oraz pracodawców. Warsztatowa forma szkolenia pozwala na dokładne i precyzyjne zrozumienie skomplikowanych zagadnień prawnych związanych z czasem pracy. Sposób prowadzenia szkolenia umożliwia zdobycie wiedzy zarówno przez osoby początkujące, jak i zaawansowane. 

Ramowy program szkolenia:

1.Podstawowe zagadnienia

 • doba pracownicza - jak ją liczymy i jakie są konsekwencje ustalenia 
 • tydzień - jak go liczymy i jakie są konsekwencje ustalenia 
 • praca zmianowa - czym różni się od systemu czasu pracy i jak ją stosować 
 • pracownicy zarządzający zakładem

2.Normy i wymiar czasu pracy

 • Ustalanie dobowej, przeciętej i łącznej tygodniowej normy czasu pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy
 • Okresy rozliczeniowe

3.Systemy czasy pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Zadaniowy system
 • Równoważny system
 • System czasu pracy w ruchy ciągłym
 • Szczególne systemy: przerywany, weekendowy, skróconego tygodnia, indywidualny

4. Analiza najczęstszych problemów kadrowych: 

 • układanie harmonogramów 
 • praca zmianowa 

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • ustalanie przekroczenia dobowej i tygodniowej normy czasu pracy 
 • obliczanie świadczeń przysługujących za pracę w godzinach nadliczbowych 
 • praca w godzinach nadliczbowych w nocy, niedziele, święta i dni wolne od pracy - analiza 

6.Praca w porze nocnej, w niedziele i w święta

7.Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

8.Odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady ustalania

9.Nieobecności w pracy

 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 • Przyczyny nieobecności usprawiedliwionych 
 • Nieobecności nieusprawiedliwione

10.Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w interesie prywatnym, publicznym lub społecznym

11. Ewidencja czasu pracy

 • dla pracowników 
 • dla zleceniobiorców  

11. Ćwiczenia praktyczne i warsztaty z czasu pracy