Program szkolenia:

Ustanie stosunku pracy i świadectwo pracy

 1. Prawne sposoby ustawania stosunku pracy: rozwiązanie a wygaśniecie – analiza porównawcza
 2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie zwykłym
 • Za porozumieniem stron
 • Za wypowiedzeniem przez pracownika i pracodawcę
 • Bez wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę
 • Z upływem czasu na który umowa została zawarta i z dniem ukończenia pracy
 1. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie szczególnym – analiza przypadków
 2. Wygaśnięcie umowy o pracę – analiza przypadków
 3. Wypowiedzenie zmieniające i aneksy do umów o pracę
 • Sposoby wprowadzania zmian warunków zatrudniania i wynagradzania
 • Tryb wprowadzania zmian i wymogi formalne
 1. Świadectwo pracy – warsztaty praktyczne
 • Zasady wypełniania świadectwa pracy
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Korygowanie świadectw pracy i procedura wydawania duplikatów
 • Ćwiczenia praktyczne w różnych przypadkach