Ramowy program szkolenia RODO: 

1.Zakres obowiązywania nowych przepisów

2.Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych

3.Zasady przetwarzania danych osobowych

4.Obowiązki administratora danych

5.Prawa osób, których dane dotyczą

6.Status inspektora ochrony danych oraz procesora

7.Administracyjne kary pieniężne

Czas trwania szkolenia: 6h

Miejsce szkolenia: Sosnowiec: ul. Modrzejowska 22/3

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, wykład, serwis kawowy, lunch 

Termin szkolenia: 18 czerwca 2018 (potwierdzony)