Kompendium wiedzy o podatku VAT 

Czas trwania szkolenia: 16h

Cena: 1100zł 

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 550zł 

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 710zł 

Budżetowanie i controlling w praktyce

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 700zł 

Książka przychodów i rozchodów

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 500zł 

Wycena wartości firmy

Czas trwania: 12h

Cena szkolenia: 850zł 

Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 750zł 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 900zł 

Podatki dochodowe - PIT i CIT -  w teorii i praktyce 

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 950zł 

Jednolity Plik Kontrolny

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 550zł 

Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 650zł 

Rozliczenia w walutach obcych

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł