Kadry i płace

Dla większości firm koszty pracy stawią największy udział w strukturze wydatków całego przedsiębiorstwa. Do kosztów pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenia, ale również szereg pochodnych świadczeń, takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe, PFRON, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalenty urlopowe, wydatki na bhp i wiele innych.

Przepisy prawa związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników nie dość, że są bardzo skomplikowane to jeszcze bardzo często się zmieniają. Procesy związane z przebiegiem oraz rozliczeniem stosunku pracy podlegają systematycznym kontrolom prowadzonym przez różne instytucje takie jak: ZUS, US czy PIP. Za nieprawidłowości w tym obszarze grożą pracodawcy surowe kary finansowe. Aby sprostać tym zadaniom firmy zatrudniają dodatkowych pracowników, którzy generując dodatkowe koszty (nie tylko wynagrodzeń, ale też pochodne) albo korzystając z usług biur rachunkowych. W ten sposób wykonywane są jedynie podstawowe zadania kadrowo – płacowe, często jeszcze w oparciu o nieaktualną wiedzę wynikającą z portali internetowych.

Skąd to wiemy ? Od wielu lat szkolimy pracowników działów kadrowo – płacowych i przeprowadzamy audyty wewnętrzne w firmach, zatem mamy wiedzę jakie są najczęściej popełniane błędy, z czego wynikają i co najważniejsze – potrafimy je naprawić.

Co robi Instytut FinLaw w zakresie obsługi kadr i płac?

·         Poznajemy potrzeby Twojej firmy i dostosowujemy dostępne rozwiązania (w zakresie prawa i zarządzania) do potrzeb firmy, a nie na odwrót

·         Pomagamy wybrać najbardziej optymalny system wynagradzania pracowników, dostosowany do specyfiki każdego stanowiska pracy

·         Tworzymy i na bieżąco aktualizujemy regulaminy (pracy, wynagradzania, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wewnętrzna procedura antymobbingowa i inne)

·         Prowadzimy akta osobowe i pozostałą dokumentację pracowniczą

·         Sporządzamy listy płac i rozliczamy listy płac

·         Sporządzamy deklaracje do ZUS (miesięczne i roczne)

·         Sporządzamy sprawozdania do GUS i US i innych instytucji publicznych

·         Przeprowadzamy oceny okresowe pracowników

·         Rozliczamy czas pracy i nieobecności

·         Rekrutujemy pracowników lub wspomagamy wewnętrzne procesy rekrutacji

·         Wspieramy pracodawców podczas kontroli z ZUS, PIP lub US

·         Układamy harmonogramy pracy

·         Przeprowadzamy audytu kadrowo – płacowe oraz audyty kompetencji zawodowych pracowników

·         Rozliczamy podróże służbowe i samochody (prywatne i firmowe)

·         Rozliczamy PFRON (zarówno w zakresie obowiązkowych wpłat, jak i dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie dokumentacji)

·         Prowadzimy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

·         Nadzorujemy terminy i obowiązki w zakresie okresowych badań lekarskich lub BHP Ustalamy i rozliczamy uprawnienia rodzicielskie

·         Organizujemy szkolenia dla pracowników

·         Współpracujemy ze związkami zawodowymi

·         Prowadzimy dokumentacje w Programie Płatnik

·         Organizujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem cudzoziemców

·         Rozliczamy pracowników zatrudnionych poza granicami kraju

·         Rozliczamy umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menadżerskie, praktyki absolwenckie, umowy agencyjne i inne

A przy tym:

·         Robimy to profesjonalnie !

·         Redukujemy koszty związane z koniecznością zatrudniania pracowników do tych zadań o co najmniej 25% !

·         Robimy to od wielu lat dla wielu firm, zatem musimy to robić bardzo dobrze !

·         Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową

·         Robimy to z pasją !