Leasing

Leasing jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa źródłem finansowania przedsiębiorstw. Wykorzystywany jest najczęściej w celu sfinansowania nabycia środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy oraz środki transportu.  

W ramach tego produktu posiadamy w ofercie:

  • leasing finansowy (kapitałowy)
  • leasing operacyjny (usługowy)
  • leasing zwrotny