Czas pracy - warsztaty praktyczne

Czas trwania: 8h 

Cena szkolenia: 450zł 

Lista płac dla zaawansowanych 

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Lista płac - warsztaty praktyczne

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 700zł 

Prawo pracy i umowy cywilnoprawne

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł.

Czas pracy - warsztaty praktyczne

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Dokumentacja pracownicza i regulaminy wewnętrzne

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Rozliczenia ZUS i obsługa programu Płatnik

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 650zł.

Rekrutowanie pracowników i podstawy ZZL

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł 

Świadectwo pracy i zasady rozwiązywania stosunku pracy 

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 450zł