Wspólnicy spółki cywilnej a ZUS

Kilka dni temu nakręciłam krótkie szkolenie o rejestracji spółki cywilnej. Pytacie mnie teraz dosyć często w jaki sposób wspólnicy spółki cywilnej podlegają ubezpieczeniom w ZUS. Otóż mogą podlegać: 

  •  indywidualnie z własnych działalności gospodarczych i wówczas nie są zgłoszeni w spółce do ubezpieczenia
  • płatnikiem składek może być spółka, wówczas należy wspólników zgłosić i przekazywać comiesięczne deklaracje z ramienia spółki. 

Oczywiście zależy to od tego czy wspólnicy poza spółka uzyskują jeszcze inne dochody z działalności gospodarczej, czy bardziej opłaca im się rozliczać składki przez spółkę. Oba rozwiązania są dopuszczalne